Dán kết cấu làm tăng độ ổn định thiết bị

Dán kết cấu làm tăng độ ổn định thiết bị

Tăng độ ổn định thiết bị bằng giải pháp dán kết cấu của chúng tôi: tesa HAF®.Độ bền bám dính siêu việt thậm chí trên diện tích dán nhỏ

Thiết bị điện tử ngày càng được thu nhỏ và tinh xảo. Thiết kế phức tạp đòi hỏi diện tích dán nhỏ hơn cũng như hiệu quả băng keo cao hơn. Băng keo tesa HAF® của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ứng dụng này và không chỉ mang lại độ bền bám dính và khả năng chống sốc siêu việt mà còn mang lại độ bền và chống chịu môi trường tốt trên nhiều loại vật liệu khác nhau. Vì những đặc tính này, nên băng keo của chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu về dán kết cấu.

Chịu lực đẩy
Dán vải
Gắn lôgô

Ví dụ ứng dụng

  • Gia cố cho FPC
  • Dán khung/lắp ráp vỏ ngoài
  • Gắn giá đỡ bằng magiê

Giải pháp của chúng tôi

  • Băng keo phản ứng nhiệt tesa HAF®
  • Băng keo phản ứng nhiệt chống sốc tesa HAF®
  • Băng keo phản ứng nhiệt độ thấp tesa HAF®
  • Băng keo phản ứng nhiệt thermoplastic tesa HAF®
Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc

tesa® 8444

Specifications
không
copolyester
100 µm

tesa HAF® 8451

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa HAF® 8454

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa® 8462

Specifications
không
copolyester
50 µm

tesa® 8466

Specifications
vật liệu không dệt
copolyester
150 µm

tesa HAF® 8471

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm

tesa HAF® 8472

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm

tesa HAF® 8473

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm

tesa HAF® 8474

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa® HAF 8475

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm

tesa HAF® 8476

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm

tesa HAF® 8478

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa® LTR HAF 8711

Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
30 µm

tesa® LTR HAF 8715

Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
125 µm

tesa HAF® 58470

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
50 µm

tesa HAF® 58471

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm

tesa HAF® 58473

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm

tesa HAF® 58474

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa HAF® 58475

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm

tesa HAF® 58476

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm

tesa HAF® 58477

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
20 µm

tesa HAF® 58478

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa HAF® 58492

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
72 µm

tesa HAF® 58493

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
83 µm

tesa HAF® 58495

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
123 µm

Tải về