Thiết bị điện tử. Ứng dụng gắn kết kết cấu

Dán kết cấu làm tăng độ ổn định thiết bị

Tăng độ ổn định thiết bị bằng giải pháp dán kết cấu của chúng tôi: tesa HAF®.Độ bền bám dính siêu việt thậm chí trên diện tích dán nhỏ

Thiết bị điện tử ngày càng được thu nhỏ và tinh xảo. Thiết kế phức tạp đòi hỏi diện tích dán nhỏ hơn cũng như hiệu quả băng keo cao hơn. Băng keo tesa HAF® của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ứng dụng này và không chỉ mang lại độ bền bám dính và khả năng chống sốc siêu việt mà còn mang lại độ bền và chống chịu môi trường tốt trên nhiều loại vật liệu khác nhau. Vì những đặc tính này, nên băng keo của chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu về dán kết cấu.

Chịu lực đẩy
Dán vải
Gắn lôgô

Chịu lực đẩy

Dán vải

Gắn lôgô

Ví dụ ứng dụng

  • Gia cố cho FPC
  • Dán khung/lắp ráp vỏ ngoài
  • Gắn giá đỡ bằng magiê

Giải pháp của chúng tôi

  • Băng keo phản ứng nhiệt tesa HAF®
  • Băng keo phản ứng nhiệt chống sốc tesa HAF®
  • Băng keo phản ứng nhiệt độ thấp tesa HAF®
  • Băng keo phản ứng nhiệt thermoplastic tesa HAF®
Đọc thêm
Tải về

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 8444
Specifications
không
copolyester
100 µm
tesa® 8462
Specifications
không
copolyester
50 µm
tesa HAF® 8471
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 8472
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm
tesa HAF® 8473
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm
tesa HAF® 8474
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa® HAF 8475
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm
tesa HAF® 8476
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm
tesa HAF® 8478
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa® XPU 8702
Specifications
không
crosslinkable polyurethane
50 µm
tesa® LTR HAF 8710
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
50 µm
tesa® LTR HAF 8711
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
30 µm
tesa® LTR HAF 8714
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
100 µm
tesa® LTR 8722
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
50 µm
tesa HAF® 9472
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm
tesa HAF® 58451
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 58469
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
10 µm
tesa HAF® 58470
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
50 µm
tesa HAF® 58471
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 58473
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm
tesa HAF® 58474
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa HAF® 58475
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm
tesa HAF® 58476
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm
tesa HAF® 58477
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
20 µm
tesa HAF® 58478
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa® LTR HAF 58480
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
50 µm
tesa® LTR HAF 58484
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
100 µm
tesa® LTR HAF 58485
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
125 µm
tesa® LTR HAF 58486
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
150 µm
tesa HAF® 58491
Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
112 µm
tesa HAF® 58492
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
72 µm
tesa HAF® 58493
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
83 µm
tesa HAF® 58495
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
123 µm
tesa HAF® 58499
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa® XPU 58701
Specifications
không
crosslinkable polyurethane
tesa® XPU 58702
Specifications
không
crosslinkable polyurethane
50 µm
tesa ® XPU 58704
Specifications
không
crosslinkable polyurethane
tesa ® XPU 58706
Specifications
không
crosslinkable polyurethane
tesa ® XPU 58708
Specifications
không
crosslinkable polyurethane
tesa HAF® 8451
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa HAF® 8454
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa® 8466
Specifications
vật liệu không dệt
copolyester
150 µm