Băng keo xốp PVC Nitrile

Dòng băng keo xốp một mặt 477 & 506 - với thiết kế lớp bọt xốp đóng kín cung cấp khả năng chống chịu thời tiết, mài mòn, hóa dầu, axit và dung môi mạnh mẽ, trong khi là chất chống cháy. Rất phù hợp với một bộ nén thấp.Băng keo xốp PVC Nitrile

Dòng băng keo xốp tesa® 477 & 5060 
Thiết kế đóng kín của lớp xốp PVC Nitrile cung cấp khả năng chống chịu thời tiết, mài mòn, hóa dầu, axit và dung môi mạnh mẽ, đồng thời chống cháy cho FMVSS302. Xốp rất phù hợp với các ứng dụng chịu độ nén thấp. Độ nén thấp cho phép xốp trở về trạng thái ban đầu, ngay cả sau thời gian nén dài.

tesa® 4772
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
4000 µm
175 %
tesa® 4773
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
6000 µm
175 %
tesa® 4775
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
9000 µm
175 %
tesa® 4776
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
12000 µm
175 %
tesa® 50601
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
3000 µm
100 %
tesa® 50602
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
6000 µm
100 %
tesa® 50603
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
9000 µm
100 %
tesa® 50604
Specifications
PVC/ xốp nitrile
acrylic
12000 µm
100 %