Băng keo chằng buộc tesa là giải pháp hiện đại nhất để đảm bảo an toàn thiết bị gia dụng khi vận chuyển

Danh mục giải pháp băng keo cho thiết bị gia dụng

Chúng tôi cung cấp giải pháp băng keo cho từng ứng dụng thiết bị gia dụng liên quan – từ hỗ trợ sản xuất ẩn, các giải pháp gắn kết cần thiết, cho đến đảm bảo an toàn cao cấp khi vận chuyển.Giải pháp

Tải xuống