Gắn bộ phận phân loại

Ứng dụng gắn tin cậy trong các ứng dụng ắc quy của xe điện

Khám phá cách chúng tôi giúp quý khách gắn các bộ phận bên trong ắc quy một cách đảm bảo

Gắn FPC
Gắn FPC
Gắn các tấm mạch in dẻo (FPC) làm đầu nối giữa các viên pin và hệ thống quản lý ắc quy (BMS). Tiết kiệm không gian, chi phí và thời gian xử lý trong quá trình lắp ráp so với kết nối bằng dây truyền thống.
Gắn tấm gia nhiệt PI
Gắn tấm gia nhiệt PI
Gắn các màng polyimide (PI) in gốm làm tấm gia nhiệt. Các tấm này là một phần của khái niệm quản lý nhiệt. Tiết kiệm không gian bằng cách sử dụng vật liệu màng mỏng này để làm nóng ắc quy của quý khách trong khi giảm thời gian xử lý thông qua một quy trình dán phủ đơn giản.
Gắn pin - pin hình lăng trụ
Gắn pin - pin
Gắn các viên pin để tạo thành cụm pin. Trong các thiết kế thông thường, băng keo chỉ có thể là một chất hỗ trợ xử lý - trong các thiết kế kiểu cụm pin, băng keo có thể đóng vai trò là một phần cấu trúc của thiết kế này. Giải pháp keo dán của chúng tôi không yêu cầu hóa rắn và giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình lắp ráp của quý khách.
Gắn pin dạng túi vào vật liệu cách nhiệt
Gắn vật liệu rào chắn
Gắn các vật liệu rào chắn như mica hoặc polycarbonate (PC) vào giữa các viên pin. Mica/PC là các vật liệu điển hình được sử dụng để bảo vệ các viên pin khỏi sự cố điện môi. Thuê các nhà cung cấp của quý khách gia công một phần quy trình bằng cách tìm nguồn cung cấp vật liệu rào chắn được phủ keo - tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý bằng cách hợp lý hóa việc lắp ráp các bộ phận của quý khách.
Gắn khung
Gắn khung
Gắn khung mô-đun và các bộ phận khác vào cụm pin. Đều có trong thiết kế kiểu mô-đun và thiết kế kiểu cụm pin. Giải pháp keo dán của chúng tôi không yêu cầu hóa rắn - tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình lắp ráp của quý khách.