Băng keo Foam Advisor

Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm cho Băng keo dán bản in Flexographic

Công cụ tesa Softprint® Foam Advisor của chúng tôi giúp bạn chọn đúng loại băng keo dán bản in cho quy trình và nhu cầu của bạn.