Băng keo màng phim

Đối với ứng dụng giữ chịu lực có yêu cầu độ bền cao hơn so với băng keo dán thùng các tông và có độ co giãn và thích ứng lớn hơn so với băng keo sợi thủy tinh.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4024 PV4
Specifications
PP film
acrylic
50 µm
tesa® 4100
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
65 µm
tesa® 4104 trong suốt
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
65 µm
tesa® 4120 dán bằng máy
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
49 µm
tesa® 4122
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
88 µm
tesa® 4124
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
65 µm
tesa® 4204 PV0
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
59 µm
tesa® 4204 PV5
Specifications
PP film
acrylic
52 µm
tesa® 4204 PV6
Specifications
PP film
acrylic
58 µm
tesa® 4206
Specifications
PP film
acrylic
58 µm
tesa® 4247 PV2
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
54 µm
tesa® 4262
Specifications
BOPP
acrylic
52 µm
tesa® 4263 PV7
Specifications
PP film
cao su tự nhiên
43 µm
tesa® 4280 PV0
Specifications
PP film
cao su tổng hợp
42 µm
tesa® 4282 PV1
Specifications
PP film
cao su tổng hợp
45 µm
tesa® 61008
Specifications
film PE
cao su tự nhiên
120 µm
tesa® 64014
Specifications
PP film
acrylic
45 µm
tesa® 64044 PV4
Specifications
PP film
acrylic
85 µm
tesa® 4089
Specifications
PP film
cao su tự nhiên
46 µm
tesa® 4104 nhiều màu
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
67 µm