Băng keo màng phim

Đối với ứng dụng giữ chịu lực có yêu cầu độ bền cao hơn so với băng keo dán thùng các tông và có độ co giãn và thích ứng lớn hơn so với băng keo sợi thủy tinh.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4024
Specifications
PP film
tesa® 4089
Specifications
PP film
tesa® 4100
Specifications
Film PVC
tesa® 4104 nhiều màu tesa® 4104 trong suốt tesa® 4120 dán bằng máy tesa® 4120 dán bằng tay tesa® 4122
Specifications
Film PVC
tesa® 4124
Specifications
Film PVC
tesa® 4204 PV0
Specifications
Film PVC
tesa® 4204 PV5
Specifications
PP film
tesa® 4204 PV6
Specifications
PP film
tesa® 4206
Specifications
PP film
tesa® 4247 PV2
Specifications
Film PVC
tesa® 4262
Specifications
BOPP
tesa® 4263 PV7
Specifications
PP film
tesa® 4280 PV0
Specifications
PP film
tesa® 4282 PV1
Specifications
PP film
tesa® 61008
Specifications
film PE
tesa® 64014
Specifications
PP film
tesa® 64044
Specifications
PP film