Băng keo màng phim

Đối với ứng dụng giữ chịu lực có yêu cầu độ bền cao hơn so với băng keo dán thùng các tông và có độ co giãn và thích ứng lớn hơn so với băng keo sợi thủy tinh.