Thiết bị điện tử: Đệm màn hình

Băng keo cao cấp chịu được tác động bên ngoài và cung cấp chức năng đệm

Băng keo của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo giúp ngăn ngừa ẩm, bụi bẩn và các hạt khác trong thiết bị điện tử, và cung cấp lớp đệm cho màn hình.Băng keo che phủ giúp tạo lớp màng ngăn ẩm, bụi bẩn và các hạt khác đồng thời có vai trò làm lớp băng keo đệm cho màn hình và gioăng đệm.

Ứng dụng che phủ và đệm đòi hỏi định vị miếng băng keo cắt sẵn trong quá trình dán. Dòng sản phẩm của chúng tôi cung cấp băng keo PET tiêu chuẩn cũng như các sản phẩm băng keo có độ bám dính khác nhau ở mỗi mặt (băng keo với hai lớp keo khác nhau) và băng keo có thể bóc ra, giúp giảm nguy cơ bong trong quá trình sản xuất và giúp dễ dàng tái sử dụng.

Đọc thêm
Ứng dụng băng keo bóc ra được

Ứng dụng băng keo bóc ra được

Ví dụ ứng dụng

 • Đệm màn hình OLED
 • Che phủ gioăng và đệm

Đặc tính sản phẩm

 • Độ bám dính vào xốp cao
 • Khả năng chịu ẩm cao
 • Có thể dán lại và bóc ra được
 • Cắt sẵn theo khuôn hiệu quả
 • Đặc tính che phủ rất hiệu quả

 

Sản phẩm của chúng tôi

 • Băng keo phổ thông
 • Băng keo với hai lớp keo khác nhau
 • Băng keo có thể bóc ra
 • Băng keo có độ bền kéo cao
 • Băng keo xốp PU siêu mềm
Đọc thêm
Tải về

Sản phẩm

tesa® 4720
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
60 %
tesa® 4928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 4942
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
140 µm
50 %
tesa® 4965 Original
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 4967
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 4980
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 4982
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 4983
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 51928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 51965
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 51967
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %
tesa® 51972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 51980
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 51982
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 51983
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 68594
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68595
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 68596
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 68597
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 68598
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
50 %
tesa® 68599
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
50 %
tesa® 68740
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 68745
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68747
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68760
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
tesa® 68762
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 68765
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
tesa® 68767
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68785
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68742
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %