Băng keo cao cấp chịu được tác động bên ngoài và cung cấp chức năng đệm

Băng keo cao cấp chịu được tác động bên ngoài và cung cấp chức năng đệm

Băng keo của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo giúp ngăn ngừa ẩm, bụi bẩn và các hạt khác trong thiết bị điện tử, và cung cấp lớp đệm cho màn hình.Băng keo che phủ giúp tạo lớp màng ngăn ẩm, bụi bẩn và các hạt khác đồng thời có vai trò làm lớp băng keo đệm cho màn hình và gioăng đệm.

Ứng dụng che phủ và đệm đòi hỏi định vị miếng băng keo cắt sẵn trong quá trình dán. Dòng sản phẩm của chúng tôi cung cấp băng keo PET tiêu chuẩn cũng như các sản phẩm băng keo có độ bám dính khác nhau ở mỗi mặt (băng keo với hai lớp keo khác nhau) và băng keo có thể bóc ra, giúp giảm nguy cơ bong trong quá trình sản xuất và giúp dễ dàng tái sử dụng.

Đọc thêm
Ứng dụng băng keo bóc ra được

Ví dụ ứng dụng

 • Đệm màn hình OLED
 • Che phủ gioăng và đệm

Đặc tính sản phẩm

 • Độ bám dính vào xốp cao
 • Khả năng chịu ẩm cao
 • Có thể dán lại và bóc ra được
 • Cắt sẵn theo khuôn hiệu quả
 • Đặc tính che phủ rất hiệu quả

 

Sản phẩm của chúng tôi

 • Băng keo phổ thông
 • Băng keo với hai lớp keo khác nhau
 • Băng keo có thể bóc ra
 • Băng keo có độ bền kéo cao
 • Băng keo xốp PU siêu mềm
Đọc thêm

Tải về

Sản phẩm

tesa® 4720

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
60 %

tesa® 4928

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 4942

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
140 µm
50 %

tesa® 4965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 4967

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %

tesa® 4972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 4980

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 4982

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 4983

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 51928

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 51965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 51967

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %

tesa® 51972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 51980

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 51982

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 51983

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 68594

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68595

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 68596

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 68597

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 68598

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
50 %

tesa® 68599

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
50 %

tesa® 68740

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 68742

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68745

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 68747

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68760

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm

tesa® 68762

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 68765

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm

tesa® 68767

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68785

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %