Thiết bị điện tử: Đệm màn hình

Băng keo cao cấp chịu được tác động bên ngoài và cung cấp chức năng đệm

Băng keo của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo giúp ngăn ngừa ẩm, bụi bẩn và các hạt khác trong thiết bị điện tử, và cung cấp lớp đệm cho màn hình.

Sản phẩm