Các giải pháp kết dính cho các ứng dụng tùy chỉnh

Đối tác chuyển đổi băng keo tesa cung cấp các giải pháp băng keo tùy chỉnh cho hàng nghìn nhà sản xuất. Việc chuyển đổi băng keo giúp hỗ trợ những ứng dụng liên kết trong những sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày, những sản phẩm này được phát triển bởi chuỗi cung ứng phức tạp gồm ô tô, giao thông vận tải, điện tử, chăm sóc sức khỏe, thiết bị, thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. Là đối tác kinh doanh chính của chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ toàn cầu cho sự phát triển của các đối tác chuyển đổi băng keo bằng cách cung cấp cả giải pháp băng dính chất lượng cao và gói dịch vụ đa chức năng.

Converting-003 (1)
Tape Technology for Converters

As product designs and production processes evolve, so does adhesive tape technology. Discover our assortment handpicked for Converters.

tesa_People-041 (1)
Service Excellence for Converters

Converting is a complex field and the right tape is only part of the story. Grow your business as a Partner, with the support a cross-functional team.

Gặp gỡ Đối tác chuyển đổi băng keo tesa

Nếu bạn còn thắc mắc thêm?

tesa_People-042

Hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

Viết câu hỏi của bạn hoặc gọi cho chúng tôi để liên hệ trực tiếp với Chuyên gia của chúng tôi