Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để đánh dấu an toàn, chống trượt xe tải

Dán đánh dấu bảo vệ an toàn

Các giải pháp của chúng tôi tăng độ an toàn trên các bề mặt trơn hoặc ở những nơi khó tiếp cận.