Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để che lỗ xe tải

Che lỗ

Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp che lỗ để bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời.