Ứng dụng băng keo tesa trong ngành xây dựng

Ứng dụng băng keo tesa trong ngành xây dựng

Có vô số ứng dụng sử dụng băng keo trong ngành xây dựng - khám phá các cơ hội.Ứng dụng thông thường cho ngành xây dựng

Cửa sổ và Cửa

Lắp ráp nội thất & Thang máy

Màng phân chia nội/ngoại thất

Nội thất