Băng keo quá trình tesa® dùng cho sản xuất giấy: Băng keo Core Starting

Băng keo quy trình dùng cho sản xuất giấy

Giải pháp băng keo được chứng minh rõ dùng để dán vật liệu giấy lên một lõi mới hoặc để đóng cuộn lại để di chuyển bên trong và bên ngoài xưởng giấy.

Băng keo tesa® Core Starting

Băng keo đóng cuộn tesa®

Băng keo nạp giấy vào băng giấy tesa®