Băng keo quá trình tesa® dùng cho sản xuất giấy
Băng keo quy trình dùng cho sản xuất giấy

Băng keo quy trình dùng cho sản xuất giấy

Giải pháp băng keo được chứng minh rõ dùng để dán vật liệu giấy lên một lõi mới hoặc để đóng cuộn lại để di chuyển bên trong và bên ngoài xưởng giấy.Băng keo tesa® Core Starting

Hiển thị bộ lọc
tesa® 51193
Specifications
giấy tách được
170 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa CaRes® 51912 PV11
Specifications
vật liệu không dệt
90 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa CaRes® 51913 PV11
Specifications
vật liệu không dệt
65 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 51915
Specifications
không
50 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 51916
Specifications
không
50 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 51917
Specifications
vật liệu không dệt
120 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi

Băng keo đóng cuộn tesa®

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4441
Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
11 %
140 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 4445
Specifications
giấy trơn phẳng
8 %
190 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 4446
Specifications
giấy trơn phẳng
7.5 %
165 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 51446
Specifications
giấy trơn phẳng
2.4 %
105 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 51915
Specifications
không
50 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 51916
Specifications
không
50 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi

Băng keo nạp giấy vào băng giấy tesa®

tesa® 4445
Specifications
giấy trơn phẳng
8 %
190 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
tesa® 4446
Specifications
giấy trơn phẳng
7.5 %
165 µm
acrylic cải tiến tan được trong dung môi

Công nghệ & Xu hướng

Chúng tôi cho rằng bạn cũng có thể quan tâm đến các trang sau