Gắn giàn bay hơi

Gắn giàn bay hơi

Gắn tấm giàn bay hơi trực tiếp vào mặt sau của phần thân polystyrene trên toàn bộ diện tích (100%) để tránh dịch chuyển phần xốp polystyrene sau khi phun.Sau khi phun xốp polyurethane (PU), có thể xảy ra rủi ro xốp dịch chuyển dưới giàn bay hơi và đẩy giàn lên trên. Dán toàn bộ diện tích giàn bay hơi trực tiếp vào mặt sau của phần thân polystyrene (PS) để tránh hiện tượng này.

Băng keo sử dụng phải có độ dính cao cũng như có đủ độ bám dính lên kim loại và polystyrene. Lớp lót của băng keo phải dễ tách bỏ, thậm chí khi băng keo có kích thước lớn hơn.

Đọc thêm

Sản phẩm

tesa® 4943

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
2 %

tesa® 4962

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm
3 %

tesa® 51570

Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
110 µm

tesa® 51571

Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
160 µm
2 %

tesa® 68616

Specifications
vật liệu không dệt

tesa® 68645

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm

Tải xuống