Tấm của giàn bay hơi sẽ được dán trực tiếp với mặt sau của phần thân PS

Gắn giàn bay hơi

Gắn tấm giàn bay hơi trực tiếp vào mặt sau của phần thân polystyrene trên toàn bộ diện tích (100%) để tránh dịch chuyển phần xốp polystyrene sau khi phun.Sau khi phun xốp polyurethane (PU), có thể xảy ra rủi ro xốp dịch chuyển dưới giàn bay hơi và đẩy giàn lên trên. Dán toàn bộ diện tích giàn bay hơi trực tiếp vào mặt sau của phần thân polystyrene (PS) để tránh hiện tượng này.

Băng keo sử dụng phải có độ dính cao cũng như có đủ độ bám dính lên kim loại và polystyrene. Lớp lót của băng keo phải dễ tách bỏ, thậm chí khi băng keo có kích thước lớn hơn.

Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4962
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm
3 %
tesa® 51570
Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
110 µm
tesa® 51571
Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
160 µm
2 %
tesa® 68616
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
130 µm
2 %
tesa® 88644
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm
tesa® 68645
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm
Tải xuống