Thiết bị – Gắn giàn bay hơi

Gắn giàn bay hơi

Gắn tấm giàn bay hơi trực tiếp vào mặt sau của phần thân polystyrene trên toàn bộ diện tích (100%) để tránh dịch chuyển phần xốp polystyrene sau khi phun.

Sau khi phun xốp polyurethane (PU), có thể xảy ra rủi ro xốp dịch chuyển dưới giàn bay hơi và đẩy giàn lên trên. Dán toàn bộ diện tích giàn bay hơi trực tiếp vào mặt sau của phần thân polystyrene (PS) để tránh hiện tượng này.

Băng keo sử dụng phải có độ dính cao cũng như có đủ độ bám dính lên kim loại và polystyrene. Lớp lót của băng keo phải dễ tách bỏ, thậm chí khi băng keo có kích thước lớn hơn.

Sản phẩm