Băng keo dán bản in cho công nghệ in Flexographic

Băng keo dán bản in cho công nghệ in Flexographic

Chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm băng keo dán bản in có lớp nền bằng xốp, màng phim hoặc vải đáp ứng toàn bộ nhu cầu in flexoCông nghệ & Xu hướng

Hệ thống băng keo được cấp bằng sáng chế mới - Thống nhất những mặt trái ngược

Với hệ thống băng keo mới của chúng tôi dựa trên các sản phẩm mới trong dòng băng keo tesa Softprint®, chúng tôi đã phát triển thành công một giải pháp giúp đáp ứng các yêu cầu xung đột đặt ra với băng keo dán bản in trong khi giúp cho ngành công nghiệp in flexo thích ứng theo thay đổi nhu cầu trên thị trường.

Chúng tôi cho rằng bạn cũng có thể quan tâm đến các trang nói về phân khúc thị trường của chúng tôi