Giảm lượng khí thải

Giảm lượng khí thải

Vì một tương lai trung hòa khí hậu

Giải quyết khủng hoảng khí hậu toàn cầu và thúc đẩy thay đổi tích cực là những yếu tố trọng tâm trong cam kết của chúng tôi. Sứ mệnh giảm phát thải toàn cầu của chúng tôi bao gồm các quy trình thượng nguồn và hạ nguồn cũng như sản xuất của chúng tôi. Năng lượng tái tạo là trụ cột chính trong cam kết của chúng tôi. Kể từ năm 2020, 100% điện năng mua được của chúng tôi có nguồn gốc từ các nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài việc giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, quá trình tăng hiệu quả sử dụng năng lượng cũng đóng một vai trò quan trọng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang triển khai các công nghệ đặc biệt hiệu quả trong việc bảo tồn tài nguyên, năng lượng và phát thải.

Các mục tiêu phát triển bền vững chính của chúng tôi đến năm 2030

  • Sản xuất trung hòa khí hậu (Phạm vi 1 và 2) so với năm cơ sở 2018.
  • Phát thải chuỗi cung ứng gián tiếp của chúng tôi sẽ giảm ít nhất 20% (Phạm vi 3) so với năm cơ sở 2018.