Gắn panô cửa

Băng keo dán ốp, gắn khung cửa

Lắp ráp cửa nhanh bằng một sản phẩm đã được chứng nhận của Tesa cho liên kết cánh cửa – khám phá cơ hội mới cho hoạt động sản xuất cửa của bạn. Băng keo dán ốp khung cửa khả dụng cho mọi chất liệu từ nẹp nhựa đển nẹp gỗ hay cả kim loại. 

Các chứng nhận chất lượng

Chứng nhận

Kiểm nghiệm cửa ra vào trong môi trường khí hậu khác nhau – Chứng nhận chất lượng của  ift

  • tesa® ACXplus 7074 – Báo cáo kiểm tra số 14-002596-PR02

 

Kiểm nghiệm liên kết dán băng keo của ift VE08/2 – Chứng nhận của ift về hiệu quả hoạt động

  • tesa® ACXplus 7074 – Báo cáo số 10-000666-PB01