Trung tâm chuyển đổi tesa, IVD, Chẩn đoán In-Vitro, Trên da

Gia công

Là chuyên gia gia công trong tập đoàn các công ty tesa SE, tesa Converting Center GmbH cung cấp các giải pháp nâng cấp và cắt theo khuôn được tùy chỉnh cho nhiều ứng dụng y tế khác nhau, bao gồm chăm sóc vết thương và chẩn đoán in-vitro (trong ống nghiệm) (IVD).