tesa-marine-industry-tape-for-large-area-painting-boat

Sơn diện tích lớn

Đảm bảo cố định các tấm che diện tích lớn chống dính sơn trên nhiều loại bề mặt.

Băng keo để sơn diện tích lớn trên thuyền