tesa-marine-industry-tape-for-large-area-painting-boat

Sơn diện tích lớn

Đảm bảo cố định các tấm che diện tích lớn chống dính sơn trên nhiều loại bề mặt.

Băng keo che phủ diện tích lớn của chúng tôi cung cấp khả năng bám dính năng sơn và lớp lót trên nền vượt trội. Băng keo bảo vệ bề mặt thuyền có thể dễ dàng gỡ bỏ sau khi sấy khô. Băng keo che phủ hàng hải của chúng tôi cung cấp các chức năng và hiệu suất phù hợp cho thợ đóng du thuyền và các xưởng sửa chữa trong các ứng dụng vận hành, bảo trì và sửa chữa hàng hải khắt khe.

Băng keo để sơn diện tích lớn trên thuyền