tesa_single-sided-strapping-bundling-002_300 dpi

Băng keo chằng bó để bó và quấn palet có độ bền kéo rất cao, khả năng chống xé và độ bám dính tốt lên các lớp vật liệu khác nhau.