kín hộp không cần dao

Băng keo dán hộp khi mở không cần dùng dao

Băng keo dán thùng các tông mới của chúng tôi cho phép nhân viên điều hành cửa hàng hoặc kho hàng của khách hàng mở thùng các tông mà không cần dao.