tesa-metal-edge-and-surface-protection-illustration

Băng keo dán cạnh kim loại và bảo vệ bề mặt

Băng keo một mặt của chúng tôi có thể tháo ra mà không bị sót lại keo để đảm bảo an toàn cho nhân viên và bảo vệ bề mặt nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.

Tiếp tục đi xuống chuỗi giá trị gia công kim loại, các công ty với các quy trình xử lý  khác nhau các sản phẩm nhôm và thép. Trong các quy trình sản xuất này, cần bảo vệ cạnh kim loại và bề mặt để bảo vệ công nhân khỏi thương tích cá nhân và bảo vệ các sản phẩm kim loại bán thành phẩm và thành phẩm khỏi bị hư hại như trầy xước, bụi hoặc bụi bẩn trong quá trình vận chuyển bên trong và bên ngoài.

Các loại băng keo để dán cạnh kim loại và bảo vệ bề mặt