tesa-metal-edge-and-surface-protection-illustration

Băng keo dán cạnh kim loại và bảo vệ bề mặt

Băng keo một mặt của chúng tôi có thể tháo ra mà không bị sót lại keo để đảm bảo an toàn cho nhân viên và bảo vệ bề mặt nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.

Các loại băng keo để dán cạnh kim loại và bảo vệ bề mặt