Trải nghiệm cấp độ tiếp theo của tesa® 4965 Original

Thời gian đã chứng minh rằng tesa® 4965 Original vẫn là một trong những loại băng keo màng hai mặt đáng tin cậy nhất dành cho các ứng dụng công nghiệp.

Trong nhiều năm, quý khách đã tin tưởng vào tesa® 4965 Original và giờ đây chúng tôi đã đem hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm này áp dụng cho toàn danh mục sản phẩm tesa® 4965. Team 4965 cho phép quý khách trải nghiệm hiệu suất tương tự như tesa® 4965 Original, nhưng với các tính năng và lợi ích nâng cao.

Khám phá tất cả lợi ích của danh mục sản phẩm

  • Danh mục được xây dựng dựa trên công thức kết dính đáng tin cậy, nổi tiếng và được cấp bằng sáng chế
  • Nhiều mặt hàng tích trữ, lớp lót và kích thước băng keo có sẵn
  • Dễ dàng tìm thấy băng keo màng phù hợp cho từng ứng dụng, quy trình sản xuất và yêu cầu của khách hàng

Team 4965