Gắn panô cách nhiệt chân không

Gắn panô cách nhiệt chân không

Cần gắn panô cách nhiệt chân không vào lớp vỏ bằng băng keo hai mặt nhằm tránh xốp PU không bị dịch chuyển vào giữa lớp keo liên kết.

Sản phẩm