Gắn panô cách nhiệt chân không

Gắn panô cách nhiệt chân không

Cần gắn panô cách nhiệt chân không vào lớp vỏ bằng băng keo hai mặt nhằm tránh xốp PU không bị dịch chuyển vào giữa lớp keo liên kết.

Trong quá trình tạo xốp, có nguy cơ xốp PU có thể lọt vào giữa lớp keo liên kết giữa panô cách nhiệt chân không và vỏ ngoài. Để tránh điều này, cần gắn Panô cách nhiệt chân không vào lớp vỏ ngoài bằng băng keo hai mặt.

Băng keo sử dụng phải có độ bám dính cao, giá trị bám dính đủ lớn, và lớp lót phải dễ tách ra.

Sản phẩm