Băng keo dùng làm lớp chắn & Cảnh báo

Băng keo đánh dấu và cảnh báo nguy hiểm xác định mối nguy hiểm tạm thời và có thể dùng cho làn đường biên hoặc vạch biên giới khu vực cần sử dụng loại băng keo độ bền cao.