Tấm panô trang trí thang máy

Gắn các panô trang trí trong thang máy

Giải pháp tin cậy của chúng tôi dùng cho thiết kế bên trong “nâng cao” của thang máy - dễ dàng gắn các tấm trang trí và panô trong buồng thang máy.