tesa-marine-industry-tape-for-mouting-of-panels-mirrors-on-boat

Gắn gương, bảng điều khiển và đồ trang trí

Băng keo hai mặt của chúng tôi cung cấp rất nhiều khả năng để tối ưu hóa các ứng dụng có yêu cầu khắt khe trên thuyền ví dụ như gắn gương, bảng điều khiển bảo vệ hoặc trang trí, đồ trang trí, biên dạng và các yếu tố thiết kế.

Băng keo để gắn gương, bảng điều khiển và đồ trang trí trên thuyền