Xe Tải, Xe Kéo và Thân Xe

Liên kết dính trong xe tải, rơ moóc và thân xe lớn phải chịu được các áp lực tác động và tải trọng đặc biệt cao.