- ai ặt

Dán các loại túi có chức năng tái dán nhiều lần - Băng keo hai mặt

Các giải pháp băng keo hai mặt để dán túi của chúng tôi dễ dàng được tích hợp vào quy trình sản xuất của bạn, đồng thời vẫn giữ được thiết kế bao bì hiện tại và cung cấp chức năng tái dán lại nhiều lần thuận tiện cho người tiêu dùng