Thiết bị - Bịt lỗ

Bịt kín lỗ

Bịt các lỗ cũng như khe hở ở phần thân PS hoặc cửa nhằm ngăn ngừa xốp PU không bị ép trượt ra ngoài trong quá trình phun.

Trong quá trình phun, xốp PU có thể bị ép trượt ra ngoài khe hở và lỗ. Để tránh điều này, toàn bộ các lỗ và khe hở trên phần thân PS và cửa cần được bịt lại. Băng keo phải liên kết chặt với xốp PU được sử dụng để ngăn ngừa hiệu quả không để xốp bị ép trượt ra ngoài.

Băng keo sử dụng có thể xé bằng tay, độ bám dính cao để bít kín chắc chắn.

Sản phẩm