Thiết bị - Bịt lỗ

Bịt kín lỗ

Bịt các lỗ cũng như khe hở ở phần thân PS hoặc cửa nhằm ngăn ngừa xốp PU không bị ép trượt ra ngoài trong quá trình phun.

Sản phẩm