Trong quá trình tạo xốp, lỗ được bịt bằng băng keo để tránh làm cho xốp PU bị ép trượt ra ngoài.

Bịt kín lỗ

Bịt các lỗ cũng như khe hở ở phần thân PS hoặc cửa nhằm ngăn ngừa xốp PU không bị ép trượt ra ngoài trong quá trình phun.Trong quá trình phun, xốp PU có thể bị ép trượt ra ngoài khe hở và lỗ. Để tránh điều này, toàn bộ các lỗ và khe hở trên phần thân PS và cửa cần được bịt lại. Băng keo phải liên kết chặt với xốp PU được sử dụng để ngăn ngừa hiệu quả không để xốp bị ép trượt ra ngoài.

Băng keo sử dụng có thể xé bằng tay, độ bám dính cao để bít kín chắc chắn.

Đọc thêm

Sản phẩm

tesa® 4287
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
116 µm
32.5 %
tesa® 4309 PV1
Specifications
cao su tự nhiên
170 µm
12 %
Tải xuống