Dán tấm tesaprint® bằng băng keo màng phim và vải
Băng keo mang phim và vải dán bản in

Băng keo mang phim và vải dán bản in

Băng keo dán bản in tesaprint® có lớp nền bằng màng phim hoặc vải được dùng trong trường hợp không cần lớp đệm.Thuộc dòng sản phẩm băng keo dán bản in tesa toàn diện, chúng tôi cung cấp băng keo không nén được có lớp nền bằng màng phim hoặc vải được sử dụng khi không cần lớp đệm (bằng keo xốp).

Băng keo này có thể được dùng trên nhiều công việc in ấn khác nhau, ví dụ như in flexo của bìa gợn sóng (postprint), in flexo của màng phim có trục sleeve nén được, in nhãn chữ nổi, hoặc in khô offset . Nhóm phụ trách bán hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ lựa chọn băng keo phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Dòng sản phẩm tesaprint® của chúng tôi cung cấp:

  • Đặc tính bám dính tin cậy, tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của ứng dụng
  • Vật liệu lớp nền bằng màng phim và vải khác nhau, đảm bảo sản phẩm có độ dày khác nhau, dán dễ dàng và ổn định
  • Lớp lót thiết kế tối ưu, giúp dán dễ dàng và xử lý lý tưởng
Đọc thêm

Băng keo dán bản in tesaprint® trên trục sleeves nén được

Hiển thị bộ lọc

tesa® 52307

Specifications
Film PVC
70 µm
acrylic
glassine

tesa® 52310 PV7

Specifications
Film PVC
100 µm
cao su tự nhiên
PP

tesa® 52916

Specifications
film PET
100 µm
acrylic
glassine

tesa® 52918

Specifications
film PET
120 µm
acrylic
glassine

Băng keo dán bản in tesaprint® dùng cho in Postprint gợn sóng

Hiển thị bộ lọc

tesa® 52330

Specifications
vải
380 µm
cao su tự nhiên
giấy thô ráp

tesa® 52664

Specifications
vải
380 µm
cao su tự nhiên
glassine

tesa® 64602

Specifications
Film PVC
100 µm
cao su tự nhiên
PP tráng silicon, thô ráp

tesa® 64604

Specifications
Film PVC
200 µm
cao su tự nhiên
PP tráng silicon, thô ráp

tesa® 64606

Specifications
Film PVC
300 µm
cao su tự nhiên
PP tráng silicon, thô ráp

tesa® 66010

Specifications
film PET
100 µm
acrylic
PP tráng silicon, thô ráp

tesa® 66020

Specifications
PP film
200 µm
acrylic
PP tráng silicon, thô ráp

tesa® 66030

Specifications
PP film
300 µm
acrylic
PP tráng silicon, thô ráp

Băng keo dán bản in tesaprint® đa năng

Hiển thị bộ lọc

tesa® 52310

Specifications
Film PVC
100 µm
cao su tự nhiên
PP

tesa® 52315

Specifications
Film PVC
150 µm
cao su tự nhiên
PP

tesa® 52320

Specifications
Film PVC
200 µm
cao su tự nhiên
PP

tesa® 52325

Specifications
Film PVC
250 µm
cao su tự nhiên
PP

tesa® 52332

Specifications
PVC mềm
300 µm
acrylic cải tiến
PP

Tải xuống

Chúng tôi cho rằng bạn cũng có thể quan tâm đến các trang sau