tesa-metal-bundling-and-marking-illustration

Quấn và đánh dấu cuộn kim loại

Độ bám dính cao và màu sắc đa dạng để bó và đánh dấu cuộn các thanh kim loại bằng băng keo một mặt của chúng tôi.

Các loại băng keo cho quấn kim loại và đánh dấu