Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn kết kết cấu

Phụ kiện

Chúng tôi có giải pháp phù hợp cho bất kỳ loại phụ kiện nào từ loa cho đến các loại phụ kiện mềm khác.

Gắn bàn phím

Gắn bàn phím

Nhiều thiết bị điện tử được trang bị kèm theo toàn bộ các loại phụ kiện. Với loại thiết bị này chúng tôi đã xây dựng được nhiều giải pháp băng keo để dán các vật liệu khác nhau và đáp ứng yêu cầu của từng ứng dụng.

Ví dụ về phụ kiện:

  • Nắp che

  • Tai nghe

  • Loa

  • Phụ kiện mềm