tesa-metal-butt-splicing-illustration

Nối cuộn kim loại kiếu Mí ghép mí

Băng keo một mặt có độ bám dính cao cho các ứng dụng nối cuộn kim loại với hiệu quả cao nhất.Một thay thế hấp dẫn để nối cuộn mà không chồng chéo được gọi là nối mí ghép mí kim loại. Ở đây, băng keo loại một mặt rất mạnh với hệ thống keo điều chế được sử dụng. Một lợi thế rõ ràng là giảm chất thải vật liệu kim loại, thường được kết hợp với các mối nối ní chồng mí.

Đối với  quy trình sản xuất nhôm, loại nối cuộn này cũng mang lại cơ hội sử dụng kinh tế hơn cho các cuộn nhôm có chiều dài ngắn bằng cách chuẩn bị các chuỗi cuộn để nói vào nhau. 

Đọc thêm

Các loại băng keo để nối cuộn kim loại kiểu mí ghép mí

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4657
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên phản ứng với nhiệt
290 µm
7.5 %
tesa HAF® 8401
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa HAF® 8402
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm
tesa® HAF 8405
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 8410 HS
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm