tesa-metal-butt-splicing-illustration

Nối cuộn kim loại kiếu Mí ghép mí

Băng keo một mặt có độ bám dính cao cho các ứng dụng nối cuộn kim loại với hiệu quả cao nhất.

Các loại băng keo để nối cuộn kim loại kiểu mí ghép mí