4124_Đóng gói phía sau_v01-300dpi

Băng Keo Màu, Băng Keo Trong Dán Thùng Carton Và Đồ Cắt Băng Keo Để Bàn

Các dòng băng keo dán thùng carton (gồm băng keo trong và băng keo màu) đảm bảo các sản phẩm của bạn được vận chuyển đến nơi nguyên vẹn. Công việc đóng gói dán thùng nay lại dễ dàng và hiệu quả hơn nhờ dụng cụ cắt băng keo của Tesa