Liên kết kết cấu mặt trong cửa

Liên kết kết cấu trên mặt trong của cửa

Cố định một chi tiết kim loại bằng vít không phải là giải pháp thỏa đáng. Bằng cách sử dụng băng keo hai mặt để liên kết mà không cần dùng thêm vít và cũng không cần chờ keo khô giúp cho quá trình sản xuất trở nên nhanh và linh hoạt hơn.

Sản phẩm