Gia công tấm vòm

Gắn panô dạng vòm

Cố định an toàn các tấm vòm - gia công chính xác trên cả bàn tiêu chuẩn và bàn chân không.