Băng Keo Acrylic: Giải Pháp Gắn Kết Cấu và Phụ Kiện Xe Ô Tô

tesa® ACXplus – băng keo xốp acrylic của chúng tôi dùng cho các giải pháp gắn kết, giải pháp liên kết cấu trúc, giải pháp gắn cảm biến pdc, có khả năng chống chịu tác động bên ngoài trong toàn bộ vòng đời của xe. Đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng như dán cần gạt nước, dán đồ chơi xe, gắn logo xe, v.v...

Tải xuống Tài liệu tham khảo và Chứng chỉ để Gắn các bộ phận Đính kèm

OEM_Logo_APM_Approvals

Với tư cách là nhà cung cấp băng keo hàng đầu cho ngành công nghiệp ô tô, chúng tôi đã đạt được sự chấp thuận về vật liệu và bộ phận đối với băng keo xốp acrylic tesa® ACXplus cũng như băng keo xốp tesa® PE từ các OEM và OES khác nhau, chẳng hạn như Audi, BMW, Daimler, FCA, Ford, Geely , Hyundai, JLR, Renault, Toyota, VW và nhiều hãng khác.
Vui lòng tải xuống các phê duyệt và tài liệu tham khảo của chúng tôi, để biết thêm thông tin.

Sản phẩm