Gắn xốp lên tài liệu

Liên kết với độ tin cậy cao

Băng keo hai mặt của chúng tôi liên kết các bộ phận chắc chắn vào máy photocopy và máy in. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm băng keo khác nhau dựa theo yêu cầu của khách hàng.

Giải pháp liên kết của chúng tôi