Màng phim ưa ẩm

Màng phim ưa ẩm

Màng phim ưa ẩm của chúng tôi đã được sử dụng thành công trong nhiều nghiên cứu khác nhau và việc sử dụng băng keo trên các cảm biến sinh học IVD đã xác nhận điều này. Màng phim ưa ẩm này có hiệu quả tuyệt vời và các đặc tính chống lão hóa.