BĂNG KEO DẪN ĐIỆN / BĂNG DÍNH DẪN ĐIỆN

Băng keo dẫn điện (hay còn gọi băng dính dẫn điện) cung cấp tính năng truyền điện tiếp đất và che chắn bề mặt, dễ dàng tích hợp trong các quy trình sản xuất.