Electronics_ECT_schema-conductivity-001_72dpi

BĂNG KEO DẪN ĐIỆN / BĂNG DÍNH DẪN ĐIỆN

Băng keo dẫn điện (hay còn gọi băng dính dẫn điện) cung cấp tính năng truyền điện tiếp đất và che chắn bề mặt, dễ dàng tích hợp trong các quy trình sản xuất.Được tin dùng trong sản xuất công nghiệp lẫn gia dụng phổ thông, các loại băng keo dẫn điện, băng dính điện của tesa mang hiệu quả kết dính ổn định và dẫn điện xuất sắc, ngay cả ở nhiệt độ và độ ẩm cao.

Các loại băng keo dẫn điện của tesa còn nhiều tính năng được thiết kế tỉ mỉ, tối ưu cho từng nhu cầu cụ thể. Hãy khám phá ngay bên dưới đây.

Đọc thêm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 60213
Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
200 µm
tesa® 60233
Specifications
PET đen/ lá nhôm/ vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
tesa® 60246
Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
300 µm
tesa® 60248
Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
500 µm
tesa® 60249
Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
700 µm
tesa® 60251
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
55 µm
tesa® 60252
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
55 µm
tesa® 60253
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
70 µm
tesa® 60254
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
100 µm
tesa® 60255
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
150 µm
tesa® 60256
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
200 µm
tesa® 60257
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
250 µm
tesa® 60258
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
100 µm
tesa® 60260
Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
35 µm
tesa® 60262
Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
50 µm
tesa® 60272
Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
tesa® 60274
Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
tesa® 60295
Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
50 µm