Băng keo dẫn điện

Băng keo dẫn điện cung cấp tính năng truyền điện tiếp đất và che chắn bề mặt, dễ dàng tích hợp trong các quy trình sản xuất.Hiển thị bộ lọc

tesa® 60213

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
200 µm

tesa® 60233

Specifications
PET đen/ lá nhôm/ vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện

tesa® 60246

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
300 µm

tesa® 60248

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
500 µm

tesa® 60249

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
700 µm

tesa® 60251

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
55 µm

tesa® 60252

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
55 µm

tesa® 60253

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
70 µm

tesa® 60254

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
100 µm

tesa® 60255

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
150 µm

tesa® 60256

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
200 µm

tesa® 60257

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
250 µm

tesa® 60258

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
100 µm

tesa® 60260

Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện

tesa® 60262

Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
50 µm

tesa® 60272

Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện

tesa® 60274

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện

tesa® 60295

Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
50 µm