Gắn thanh chắn

Gắn thanh chắn

Dán các chi tiết trang trí bằng nhựa hay kim loại lên vỏ kim loại, không cần sử dụng đinh tán và vít hay chờ keo khô và rủi ro bị thấm nhỏ giọt khi sử dụng các hệ thống keo lỏng.

Sản phẩm