Bịt khe hở trước khi phun

Bịt khe hở

Bịt toàn bộ các khe hở và mối nối nhằm ngăn ngừa xốp PU không bị ép trượt ra ngoài trong quá trình phun. Băng keo làm trên nền vải dễ dàng dán khít với đường viền của các góc nhỏ.