Bịt khe hở trước khi phun

Bịt khe hở

Bịt toàn bộ các khe hở và mối nối nhằm ngăn ngừa xốp PU không bị ép trượt ra ngoài trong quá trình phun. Băng keo làm trên nền vải dễ dàng dán khít với đường viền của các góc nhỏ.

Trong quá trình bơm xốp, có nguy cơ xốp PU có thể ép trượt ra ngoài khe hở nhỏ và các mối nối. Để tránh điều này, băng keo liên kết với xốp PU phải được dùng để bịt toàn bộ các khe hở và mối nối. Tại các góc và mối nối nhỏ, giải pháp tốt nhất là dùng băng keo vải vì băng keo vải dán khít theo khe một cách dễ dàng.

Băng keo sử dụng phải có độ bám dính cao. Lớp nền liên kết với xốp PU và có thể tháo ra dễ dàng và xé được bằng tay.

Sản phẩm