MỞ RA CÁC KHẢ NĂNG MỚI - GIẢI PHÁP BĂNG KEO CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỬA

Sản phẩm băng dính xốp đa dạng của chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu gắn kết hiện đại và hiệu quả: một gắn kết bền, linh hoạt trong thiết kế và quy trình thực hiện nhanh hơn. Một sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng dán lắp cửa, gắn khung viền, trang trí, gắn tấm kính, dán thanh chặn đáy cửa, v.v..