Chính sách sử dụng Cookie

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có sử dụng “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được trình duyệt lưu trên ổ đĩa cứng máy vi tính của bạn.

Sử dụng Cookie

a. Cookie được dùng để cải thiện chức năng của trang thông tin điện tử của chúng tôi
Một trong những lý do tesa sử dụng các cookie là để hiểu rõ việc trang thông tin điện tử của chúng tôi được sử dụng như thế nào, để cải tiến sự lôi cuốn, nội dung và chức năng của trang thông tin điện tử. Các cookie giúp tesa, ví dụ như, biết được những trang nào của trang thông tin điện tử đã được truy cập và những nội dung nào thu hút người dùng. Cho các mục đích này, tesa sử dụng “flash cookies” và các cookie tối ưu hóa thời gian tải (load time optimization cookies). Các cookie này, được gọi là “cookie bên thứ nhất”, sẽ ghi lại, cụ thể, số lần một trang được truy cập, số lượng trang thông tin điện tử được xem, tổng thời gian người dùng truy cập vào trang thông tin điện tử của tesa, trình tự các trang đã được truy cập, từ khóa tìm kiếm đã dẫn bạn đến địa chỉ trang thông tin điện tử của tesa, quốc gia, khu vực và có thể thành phố nơi trang thông tin điện tử được truy cập, hệ thống hoạt động và trình duyệt internet được sử dụng, thiết lập ngôn ngữ và tần suất các trang thông tin điện tử của tesa được truy cập bằng thiết bị di động. tesa cũng ghi lại những lần di chuyển chuột, nhấp chuột, cuộn chuột để biết những khu vực nào của trang thông tin điện tử được người dùng quan tâm. Địa chỉ IP của máy vi tính của bạn, được truyền đến vì những lý do kỹ thuật, sẽ tự động hiển thị dưới dạng ẩn danh để không thể xác định danh tính của bạn.

Là người dùng đã đăng ký, bạn có thể đăng nhập vào trang thông tin điện tử của tesa bằng thông tin đăng ký của bạn, tức chọn “đăng nhập vào”. Trong trường hợp này, tesa cũng sử dụng các cookie để xác định bạn là một người dùng đã đăng ký ngay sau lần lặp lại việc truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi trong vòng 28 ngày và cho phép bạn duy trì trạng thái đăng nhập.
Trong lần đầu tiên bạn truy cập trang thông tin điện tử của tesa, một cửa sổ trình duyệt tự động (popup) sẽ xuất hiện tại góc trên cùng của màn hình, yêu cầu bạn xác nhận việc bạn có đồng ý cho phép sử dụng các cookie hay không. Nút chọn có thể được sử dụng để xác nhận sự đồng ý. Nếu sau đó bạn đổi ý, bạn có thể xóa toàn bộ cookie đã được trình duyệt của bạn lưu lại.

b. Cookie được dùng để quảng cáo trực tuyến dựa trên phân tích thói quen sử dụng
tesa bảo lưu quyền sử dụng thông tin có được từ cookie bằng cách phân tích hành vi sử dụng của những người truy cập trang thông tin điện tử của tesa, để cho hiển thị quảng cáo cụ thể cho một số sản phẩm của tesa trên các trang thông tin điện tử của tesa. tesa tin rằng việc này sẽ có lợi cho một người dùng như bạn bởi vì tesa sẽ dựa theo thói quen lướt web của bạn để cho hiển thị các bảng quảng cáo hoặc nội dung sao cho phù hợp với sở thích của bạn, giảm các quảng cáo ngẫu nhiên và giảm hiển thị những nội dung hầu như ít được bạn quan tâm.

c. Cách thức để chặn không cho lưu các cookie vào ổ đĩa cứng của bạn và xóa các cookie
Bạn có thể cài đặt trình duyệt internet đểchặn không cho lưu các cookie vào ổ đĩa cứng hoặc để hỏi mỗi lần rằng bạn có đồng ý thay thế các cookie không. Bạn cũng có thể xóa những cookie đã được lưu tại bất kỳ thời điểm nào. Xem mục Giúp đỡ trên trình duyệt của bạn để có thông tin chi tiết về cách chặn hoặc xóa cookie. Đối với các trình duyệt Firefox, Microsoft Internet Explorer và Google Chrome, có thể tham khảo giải thích kèm ảnh chụp màn hình tại http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. Nếu bạn không cho phép lưu các cookie thì chức năng của các dịch vụ của chúng tôi có thể bị suy giảm.

Các cookie bên thứ ba [third-party cookies] được tesa sử dụng

(1) Google Analytics
Trang thông tin điện tử này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng một dạng cookie là các tập tin văn bản được lưu vào máy vi tính của bạn để phân tích việc sử dụng trang thông tin điện tử của bạn. Thông tin về việc sử dụng trang thông tin điện tử này do cookie cung cấp thông thường sẽ được gửi và lưu tại máy chủ của Google tại Mỹ. tesa cũng lưu ý là mã "gat._anonymizeIp();" đã được bổ sung vào Google Analytics trên trang thông tin điện tử này để đảm bảo việc ghi lại các địa chỉ IP dưới dạng ẩn danh, được gọi là “ẩn IP” [“IP masking”]. Việc xóa bỏ IP của Google trên trang thông tin điện tử này sẽ rút ngắn địa chỉ IP của bạn trong phạm vi Liên minh Châu Âu (EU) và Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC). Chỉ có một số trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ sẽ được gửi đến và được rút ngắn tại máy chủ của Google tại Mỹ.
Thay mặt chúng tôi, Google sẽ sử dụng thông tin này để phân tích việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử này, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang thông tin điện tử và cung cấp cho người vận hành trang thông tin điện tử những dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng mạng và trang thông tin điện tử. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đến như là một phần của Google Analytics sẽ không được hợp nhất với dữ liệu khác của Google. Bạn có thể hủy bỏ việc lưu các cookie bằng cách thay đổi thiết lập trình duyệt, xem Mục 7.c ở trên; bạn cũng có thể ngăn chặn việc gửi cho Google những thông tin đã được lưu trữ do các cookie liên quan đến việc sử dụng trang thông tin điện tử tạo ra (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và ngăn chặn việc Google xử lý những thông tin này bằng cách tải về và cài đặt plug-in trình duyệt tại http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Có thể xem thêm thông tin về Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật thông tin tại http://www.google.com/analytics/terms/de.html hoặc http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


(2) Google Adwords
Trang thông tin điện tử này có sử dụng Google AdWords, một dịch vụ phân tích của Goolge và cũng sử dụng theo dõi chuyển đổi [conversion tracking] như là một phần của Google AdWords. Google AdWords sẽ đặt một cookie theo dõi chuyển đổi vào ổ đĩa cứng máy vi tính của bạn (được gọi là “cookie chuyển đổi”) mỗi khi bạn nhấp chuột vào một quảng cáo do Google cung cấp. Những cookie này sẽ không hoạt động sau 30 ngày và sẽ không được sử dụng cho mục đích nhận dạng cá nhân. Nếu bạn truy cập vào một trang cụ thể của trang thông tin điện tử của chúng tôi, Goolge và tesa có thể theo dõi việc liệu có phải bạn được chuyển tiếp đến trang đó là do nhấp chuột vào một quảng cáo.

Thông tin thu thập được thông qua sử dụng cookie chuyển đổi sẽ được dùng để báo cáo dưới dạng các thống kê cho khách hàng của AdWords, là những người sử dụng theo dõi chuyển đổi [conversion tracking]. Những số liệu thống kê này sẽ cho chúng tôi biết tổng số người dùng đã nhấp chuột vào quảng cáo do Google cung cấp và mở một trang thông tin điện tử có thẻ theo dõi chuyển đổi [conversion tracking tag]. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận bất kỳ thông tin nào cho phép nhận dạng cá nhân người dùng. Chúng tôi cũng không thể chuyển thông tin thu thập được cho bất kỳ người sử dụng cụ thể nào.

Bên cạnh theo dõi chuyển đổi [conversion tracking], tesa cũng sử dụng các chức năng:

  • Tiếp thị lại [Remarketing]
  • Đối tượng có cùng sở thích [Audiences with common interests]
  • Đối tượng là người dùng có cùng sở thích [User-defined audiences with common interests]
  • Đối tượng sẵn sàng mua hàng [Purchase-willing audiences]
  • Đối tượng tương tự 1 mục tiêu theo đối tượng khách hàng và địa lý [Similar audiences 1 demographic and geographic targeting].

Chức năng Google Remarketing cho phép tesa tiếp cận những người dùng đã từng truy cập trang thông tin điện tử của tesa, bằng cách cho hiển thị các quảng cáo đến những người đã từng có quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. AdWords cũng xác định những sở thích phổ biến và những đặc điểm cá nhân được chia sẻ giữa những người dùng trang thông tin điện tử của tesa, dựa trên hành vi của người dùng trên các trang thông tin điện tử trong Mạng lưới hiển thị của Google [Google Display Networking] trong 30 ngày cuối cùng và dữ liệu công cụ tìm kiếm theo ngữ cảnh. Dựa vào những thông tin này, AdWords sẽ tìm những khách hàng tiềm năng mới để thực hiện tiếp thị đến những người có sở thích và đặc điểm tương tự với những người dùng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Việc tái tiếp thị đến những đối tượng cụ thể sẽ được thực hiện bằng việc sử dụng kết hợp các cookie như Google Analytics cookies và Google DoubleClick cookies.

Xem thêm thông tin về điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật liên quan đến Google AdWords tại http://www.google.de/policies/technologies/ads/.(3) Google Double Click 
tesa sử dụng chức năng Google DoubleClick trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi để phân tích việc sử dụng trang thông tin điện tử và để Google và những nhà quảng cáo khác có hợp tác với DoubleClick có thể cho hiển thị đến bạn các quảng cáo liên quan đến người dùng. Cho mục đích này, một cookie sẽ được cài đặt vào ổ đĩa cứng máy vi tính của bạn. Cookie này sẽ ấn định một mã số nhận dạng cho trình duyệt của bạn như là một biệt danh và tập hợp thông tin về các quảng cáo xuất hiện trong trình duyệt của bạn và thông tin về việc mở các quảng cáo đó. Thông tin về việc sử dụng trang thông tin điện tử mà cookie tập hợp được thông thường sẽ được gửi đến và lưu tại máy chủ của Google tại Mỹ. Những thông tin liên quan đến sở thích sẽ được chuyển cho trình duyệt của bạn dựa trên thông tin tập hợp được. Những thông tin này sẽ được sử dụng để tạo ra các quảng cáo dựa theo sở thích.
Bên cạnh việc thay đổi thiết lập trình duyệt, bạn cũng có thể sử dụng một plug-in trình duyệt để vô hiệu hóa vĩnh viễn cookie DoubleClick. Với plugin này, thiết lập tham gia của bạn vẫn được giữ nguyên cho trình duyệt đó ngay cả khi bạn xóa tất cả các cookie. Có thể tìm plugin trình duyệt để vô hiệu hóa vĩnh viễn tại https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de


Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc thay thế cookie DoubleClick, vì thế cũng đồng ý cho phép thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin về thói quen sử dụng cho mục đích đã nêu theo cách thức được đề cập ở trên. Bạn cũng đồng ý rằng thông tin của bạn sẽ được lưu tại các cookie sau khi kết thúc phiên trình duyệt và được tham khảo lại, ví dụ như trong lần kế tiếp bạn truy cập vào trang thông tin điện tử. Sự đồng ý này có thể được rút lại vào bất kỳ thời điểm nào mà không có hiệu lực hồi tố bằng cách xóa cookie DoubleClick và hủy bỏ việc vô hiệu hóa vĩnh viễn.


 

Bảng sau liệt kê các cookie bên thứ ba được tesa sử dụng:

Tên Mô tả Thời gian tồn tại Loại Cookie
PHPSESSION Lưu phiên làm việc của người sử dụng để có được thông tin về máy chủ giữa các yêu cầu cá nhân Phiên duyệt web Loại 1
eu-cookie Ghi lại việc người dùng đã xem các cảnh báo về EUCookie 10 năm Loại 2
search-history Cookie này lưu các truy vấn tìm kiếm trang thông tin điện tử để cho hiển thị điều khoản tìm kiếm cuối cùng khi công cụ tìm kiếm được mở ra một lần nữa. 30 ngày Loại 2
press-cart-... Trong lĩnh vực truyền thông: lưu các ID của phương tiện truyền thông được đánh dấu để người dùng tải về. Phiên duyệt web Loại 1

Google Analytics

Tên Mô tả Thời gian tồn tại Loại Cookie
_ga  Google Analytics là công cụ phân tích của Google giúp chủ sở hữu trang thông tin điện tử và ứng dụng có thể thấy được tương tác giữa người dùng với các nguồn tài nguyên được cung cấp. Google Analytics có thể sử dụng một số cookie để thu thập dữ liệu và chuyển số liệu thống kê về sử dụng trang thông tin điện tử, việc thu thập thông tin không làm Google nhận biết được những người dùng cá nhân. Cookie Google Analytics quan trọng nhất được gọi là "__ga". 2 năm Loại 3,4
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Những cookie này là để thu thập thông tin về việc khách hàng sử dụng trang thông tin điện tử địa phương của tesa như thế nào. tesa sử dụng thông tin này để lập các báo cáo và cải thiện các trang thông tin điện tử địa phương. Các cookie này thu thập ẩn danh các thông tin như số lượng khách truy cập trang thông tin điện tử, khách truy cập trang thông tin điện tử địa phương từ đâu và khách đã truy cập vào những trang cụ thể nào. 2 năm
30 phút
Khi kết thúc truy cập
2 năm
Loại 3,4
_gat_1  Google Analytics1  10 phút Loại 3,4
_gali  Google Analytics1  - Loại 3,4
_dc_gtm_1  Trình quản lý thẻ của Google [Google Tag Manager] 10 phút Loại 3,4

( *) Goolge Analytics ghi lại số lượng cookie để phân tích hành vi của người dùng. Goolge Analytics không thu thập thông tin người dùng. 

YouTube

Tên Mô tả Thời gian tồn tại Loại Cookie
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
ACTIVITY
_utma
_utmz
dkv
Occasionally tesa Đôi khi tesa tạo ra các video trên Youtube. Việc sử dụng các cookie của Youtube phải tuân theo chính sách bảo mật thông tin của Google. Để có thêm thông tin chi tiết, xem Cookie-Youtube's policies  . 2 năm
8 tháng
Phiên duyệt web
Phiên duyệt web
2 năm
6 tháng
60 ngày
Loại 3,4

Loại Cookie

Loại 1

Cookie rất cần thiết [Absolutely necessary cookies]

Các cookie này là rất cần thiết để các trang thông tin điện tử hoạt động đúng chức năng. Không có các cookie này, những dịch vụ như cấu hình phương tiện sẽ không thể được cung cấp.
Loại 2

Cookie chức năng [Functional cookies]

Các cookie này giúp nâng cao sự tiện lợi và hiệu suất của các trang thông tin điện tử và cung cấp nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ, thiết lập ngôn ngữ có thể được lưu trong cookie chức năng.
Loại 3 Cookie thực hiện [Performance cookies] Các cookie này là để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử như thế nào. Performance cookies giúp tesa, ví dụ như, xác định được phần nào của các dịch vụ mạng của tesa được người dùng ưu thích nhất. Điều này giúp tesa có thể điều chỉnh các trang thông tin điện tử sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn, nhờ thế cải tiến những dịch vụ tesa cung cấp cho bạn. Những cookie này không thu thập thông tin cá nhân của người nào.
Loại 4 Cookie bên thứ ba [Third-party cookies] Các cookie này là do các bên thứ ba như các trang mạng xã hội thiết lập. Các cookie này chủ yếu được dùng để tạo ra những nội dung truyền thông xã hội như plug-in xã hội trên các trang thông tin điện tử. Để có thông tin về cách tesa sử dụng plug-in xã hội [social plugins], xem phần “Plug-in xã hội” của Quy định về bảo mật thông tin này.