Chính sách sử dụng Cookie

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có sử dụng “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được trình duyệt lưu trên ổ đĩa cứng máy vi tính của bạn.

Bảng sau liệt kê các cookie bên thứ ba được tesa sử dụng:

Tên Mô tả Thời gian tồn tại Loại Cookie
PHPSESSION Lưu phiên làm việc của người sử dụng để có được thông tin về máy chủ giữa các yêu cầu cá nhân Phiên duyệt web Loại 1
eu-cookie Ghi lại việc người dùng đã xem các cảnh báo về EUCookie 10 năm Loại 2
search-history Cookie này lưu các truy vấn tìm kiếm trang thông tin điện tử để cho hiển thị điều khoản tìm kiếm cuối cùng khi công cụ tìm kiếm được mở ra một lần nữa. 30 ngày Loại 2
press-cart-... Trong lĩnh vực truyền thông: lưu các ID của phương tiện truyền thông được đánh dấu để người dùng tải về. Phiên duyệt web Loại 1

Google Analytics

Tên Mô tả Thời gian tồn tại Loại Cookie
_ga  Google Analytics là công cụ phân tích của Google giúp chủ sở hữu trang thông tin điện tử và ứng dụng có thể thấy được tương tác giữa người dùng với các nguồn tài nguyên được cung cấp. Google Analytics có thể sử dụng một số cookie để thu thập dữ liệu và chuyển số liệu thống kê về sử dụng trang thông tin điện tử, việc thu thập thông tin không làm Google nhận biết được những người dùng cá nhân. Cookie Google Analytics quan trọng nhất được gọi là "__ga". 2 năm Loại 3,4
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Những cookie này là để thu thập thông tin về việc khách hàng sử dụng trang thông tin điện tử địa phương của tesa như thế nào. tesa sử dụng thông tin này để lập các báo cáo và cải thiện các trang thông tin điện tử địa phương. Các cookie này thu thập ẩn danh các thông tin như số lượng khách truy cập trang thông tin điện tử, khách truy cập trang thông tin điện tử địa phương từ đâu và khách đã truy cập vào những trang cụ thể nào. 2 năm
30 phút
Khi kết thúc truy cập
2 năm
Loại 3,4
_gat_1  Google Analytics1  10 phút Loại 3,4
_gali  Google Analytics1  - Loại 3,4
_dc_gtm_1  Trình quản lý thẻ của Google [Google Tag Manager] 10 phút Loại 3,4

YouTube

Tên Mô tả Thời gian tồn tại Loại Cookie
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
ACTIVITY
_utma
_utmz
dkv
Occasionally tesa Đôi khi tesa tạo ra các video trên Youtube. Việc sử dụng các cookie của Youtube phải tuân theo chính sách bảo mật thông tin của Google. Để có thêm thông tin chi tiết, xem Cookie-Youtube's policies  . 2 năm
8 tháng
Phiên duyệt web
Phiên duyệt web
2 năm
6 tháng
60 ngày
Loại 3,4

Loại Cookie

Loại 1

Cookie rất cần thiết [Absolutely necessary cookies]

Các cookie này là rất cần thiết để các trang thông tin điện tử hoạt động đúng chức năng. Không có các cookie này, những dịch vụ như cấu hình phương tiện sẽ không thể được cung cấp.
Loại 2

Cookie chức năng [Functional cookies]

Các cookie này giúp nâng cao sự tiện lợi và hiệu suất của các trang thông tin điện tử và cung cấp nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ, thiết lập ngôn ngữ có thể được lưu trong cookie chức năng.
Loại 3 Cookie thực hiện [Performance cookies] Các cookie này là để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử như thế nào. Performance cookies giúp tesa, ví dụ như, xác định được phần nào của các dịch vụ mạng của tesa được người dùng ưu thích nhất. Điều này giúp tesa có thể điều chỉnh các trang thông tin điện tử sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn, nhờ thế cải tiến những dịch vụ tesa cung cấp cho bạn. Những cookie này không thu thập thông tin cá nhân của người nào.
Loại 4 Cookie bên thứ ba [Third-party cookies] Các cookie này là do các bên thứ ba như các trang mạng xã hội thiết lập. Các cookie này chủ yếu được dùng để tạo ra những nội dung truyền thông xã hội như plug-in xã hội trên các trang thông tin điện tử. Để có thông tin về cách tesa sử dụng plug-in xã hội [social plugins], xem phần “Plug-in xã hội” của Quy định về bảo mật thông tin này.