Các gia đình và trẻ em Ukraine vượt biên sang Romania để thoát khỏi xung đột. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Romania đã hỗ trợ nhân đạo cho 350 trẻ em, trong đó 60 trẻ ở các trung tâm tị nạn.

Con người

Giúp đỡ cho trẻ em Ukraine: tesa quyên góp cho tổ chức 'Cứu trợ trẻ em' nhằm hỗ trợ đất nước này và các khu vực giáp biên giới

Với số tiền quyên góp 200.000 Euro, tesa quyết định ủng hộ tổ chức 'Cứu trợ trẻ em' trong nỗ lực giúp đỡ trẻ em và gia đình của họ đang chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine. tesa đã hợp tác chặt chẽ với tổ chức quyền trẻ em quốc tế trong hai năm. Giám đốc điều hành, Tiến sĩ Norman Goldberg, nói: “Những tin tức và hình ảnh khủng khiếp từ Ukraine gây rắc rối cho tất cả chúng ta. Chúng tôi có thể làm được quá ít vào lúc này, nhưng ít nhất chúng tôi muốn hỗ trợ các nhân viên cứu trợ chuyên nghiệp tại chỗ giúp đỡ những đứa trẻ."

Tổ chức 'Cứu trợ trẻ em' hoạt động tại Ukraine từ năm 2014, cung cấp viện trợ nhân đạo cho trẻ em và gia đình của các em. Sự hỗ trợ của họ bao gồm chăm sóc tâm lý xã hội cũng như cung cấp các gói hỗ trợ mùa đông với quần áo và vật liệu sưởi ấm, bộ dụng cụ vệ sinh và thuốc ở Ukraine cũng như ở nhiều vùng biên giới. Các gia đình ở Ukraine cũng sẽ nhận được tiền đóng góp để trang trải các nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa, tiền thuê nhà hoặc thuốc men.

Nhờ sự hỗ trợ của tesa, Tổ chức 'Cứu trợ trẻ em' đã giúp các gia đình vượt qua mùa đông. Tổ chức cũng sẽ thiết lập và vận hành các nhà chờ di động cũng như các khu vui chơi. Họ cho phép tổ chức 'Cứu trợ trẻ em' đi đến các cộng đồng phi tập trung để xác định và cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội cho những trẻ em có nhu cầu bị ảnh hưởng đặc biệt. Tổ chức 'Cứu trợ trẻ em' cung cấp hỗ trợ cho việc đưa trẻ em tị nạn và mẹ của chúng đến biên giới và ở các trung tâm tiếp nhận, chẳng hạn như ở Romania và Ba Lan. Nhân viên và tình nguyện viên cũng hợp tác với các đối tác địa phương, cung cấp thực phẩm thiết yếu và cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội. Irina Saghoyan, Giám đốc Đông Âu tại 'Save Trẻ con'. Phương châm là: "Giáo dục kết nối. Cùng nhau trên toàn thế giới."

Trong hai năm qua,  tổ chức ' Cứu trợ trẻ em' và tesa đã giải quyết vấn đề bất bình đẳng giáo dục ngày càng gia tăng trong đại dịch Covid-19. Các sáng kiến ​​chung bao gồm các dự án từ thiện ở sáu quốc gia trên ba lục địa. Vì mục đích này, tesa cho đến nay đã quyên góp 1,5 triệu Euro từ chương trình viện trợ của mình cho tổ chức quyền trẻ em nhằm giảm nhẹ hậu quả của đại dịch.