การปิดคลุมพื้นที่รูชั่วคราว

การปิดรูชั่วคราว

ยึดแถบริบบิ้นไว้กับที่และปิดคลุมแผ่นรองด้านหลังที่กรีดเป็นทางยาวไว้ชั่วคราวในระหว่างกระบวนการทำชั้นนลามิเนตการปิดคลุมพื้นที่รูชั่วคราว

ผู้ผลิตโมดูลมักต้องการเทปเพื่อยึดแถบริบบิ้นให้ติดลงไปกับที่และปิดคลุมแผ่นรองด้านหลังที่กรีดเป็นทางยาวไว้ชั่วคราวในระหว่างกระบวนการทำชั้นลามิเนต เทปนี้จะป้องกันการปนเปื้อนของตัวทำชั้นลามิเนต และให้การประกอบอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ทำงานระหว่างกระบวนการส่วนหลัง
เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีแรงติดยึดสูงที่ติดเข้ากับขอบเขตกว้างขวางของแผ่นรองด้านหลัง ทนทานต่ออุณหภูมิสูง และสามารถลอกออกได้ดีมาก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:

  • ทนทานอุณหภูมิได้ถึง 220°C
  • สามารถลอกออกได้ดีหลังจากการทำชั้นลามิเนตแล้ว

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:

  • ปิดผนึกรูชั่วคราวได้อย่างปลอดภัย
  • ไม่มีเศษติดค้างอยู่บนแผ่นรองด้านหลัง
เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด