ไซต์งาน tesa ที่เมืองซูโจว

เทปกาวชนิดพิเศษสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์

ไซต์งาน tesa ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน

Workers at tesa Plant Suzhou, China

Workers at tesa Plant Suzhou, China

ไซต์งาน tesa ที่เมืองซูโจว (tSS) ประกอบด้วยองค์กรที่หลากหลาย เช่น โรงงานซูโจว ศูนย์การวิจัยและพัฒนา อีกครั้งเครือข่ายการจัดซื้อ ซึ่งทำให้ tesa มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครในจีน 

โรงงาน tesa ที่เมืองซูโจว ได้สร้างขึ้นในเวลาอันรวดเร็วในปี 2005 โรงงาน tesa ที่เมืองซูโจว แห่งนี้มีพนักงานจำนวน 180 คนและขีดความสามารถการผลิตต่อปีจำนวน 25 ล้านตารางเมตร โดยส่วนใหญ่สามารถผลิตเทปกาวแบบสองหน้าชนิดพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์

วิศวกร นักเคมี และช่างเทคนิคจำนวนกว่า 100 คนในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายแพลตฟอร์มเทคโนโลยี รวมทั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและคู่ค้าการวิจัยต่าง ๆ ของเราในจีนแผ่นดินใหญ่และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความสำเร็จของเราเป็นผลมาจากการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมใหม่และโซลูชันแบบปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงสำคัญต่อลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ของเรามักเป็นผู้สร้างแนวโน้มการออกแบบแห่งอนาคตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกือบทั้งหมด

ในปี 2020 ไซต์งาน tesa ที่เมืองซูโจว ได้รับรางวัล Best Employer (รางวัลนายจ้างดีเด่น) ในซูโจว และรางวัล China Healthy Workplace (สถานที่ทำงานใส่ใจสุขภาพในจีน) ในฐานะนายจ้าง เรามอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจและเปิดกว้าง ที่ซึ่งเราทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลกระทบต่อธุรกิจและกำหนดอนาคตของ tesa ร่วมกัน โรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001, IATF 16949 และ ISO 9001

เพื่อให้ตำแหน่งทางการตลาดของเราในภูมิภาคเอเชียและโดยเฉพาะในประเทศจีนมั่นคงมากยิ่งขึ้น เราลงทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 35 ล้านยูโรในไซต์งาน tesa ที่เมืองซูโจว จนถึงปี 2022 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ สายการผลิตในห้องปลอดเชื้อที่มีความแม่นยำสูง การขยายการทำงานด้านการวิจัยและการพัฒนาของเราให้กว้างออกไป และการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ การลงทุนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2025 ของ tesa ที่มีการมุ่งเน้นด้านเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนของเรา