tesa as an employer

เรามีพนักงาน เพื่อขอบคุณสำหรับความสำเร็จของเรา

พนักงานของเราเป็นหน้าเป็นตาของ tesa ทั่วโลกและเป็นพนักงานที่ทำให้ บริษัท ได้มาถึงจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน: ผู้นำตลาดในยุโรปและอันดับสองในตลาดโลก เพื่อรักษาและขยายตำแหน่งสูงสุดนี้เราพิจารณาจ้างคนที่เหมาะสมกับ บริษัท ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด

อนาคตและผลประโยชน์

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วมอย่างดี tesa เสนอชุดสิทธิประโยชน์ที่ยอดเยี่ยม และสิ่งแวดล้อทการทำงานที่โดดเด่นในที่เป็นสากล

เราสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของพนักงานอย่างจริงจัง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา เราให้ความสำคัญและส่งเสริมความคิดริเริ่มและการมีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่
ในยุคที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นทีมและการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในฐานะบริษัทระดับโลก ที่ tesa มองข้ามผลประโยชน์อันแคบของเราเอง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านโครงการพิเศษ เพื่อให้พนักงานของเราสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และค้นพบความสามารถใหม่ ๆ เราขอเสนอนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรา โปรแกรม และชุดเครื่องมือของเราจะติดตามคุณไปตลอดอาชีพการงานของคุณและช่วยให้คุณเข้ารับผิดชอบในตำแหน่งโดยเร็วที่สุด

ในทางกลับกันเราคาดหวังแรงจูงใจ ความมุ่งมั่น และความคิดริเริ่ม จิตสำนึกในคุณภาพ และบริการ และแรงผลักดันที่จะนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จของ บริษัท

หลักการ

หลักการของ tesa ยังครอบคลุมไปถึงการเป็นพลเมืองที่ดี เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างยั่งยืน และลงทุนในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2006 เรายังเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามประเพณีอันยาวนานของ บริษัท ในการสนับสนุนหลักการและค่านิยมสากลโดยการมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมากมาย