เชิญค้นพบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้า ผลประโยชน์ และหลักการ ที่ tesa
เราต้องขอขอบคุณพนักงานของเราสำหรับความสำเร็จของเรา

เราต้องขอขอบคุณพนักงานของเราสำหรับความสำเร็จของเรา

พนักงานของเรา คือ ตัวแทนของ tesa ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนทั่วโลก และพนักงานของเราคือผู้ทำให้บริษัทเป็นได้ดังเช่นทุกวันนี้: ผู้นำในตลาดยุโรป และอันดับสองในตลาดโลก เพื่อรักษาและขยายตำแหน่งที่สุดยอดนี้ เราให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องการว่าจ้างบุคคลากรที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของเราโอกาสความก้าวหน้า ผลประโยชน์

เพื่อประกันว่าพนักงานได้รับการตอบแทนที่ดีสำหรับการมีส่วนในการทำผลงาน tesa จึงเสนอสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ดีเยี่ยม และเงื่อนไขการทำงานที่ดีเลิศ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล
การสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนางานอาชีพของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา เราเห็นคุณค่าและส่งเสริมความคิดริเริ่มและการมีส่วนเกี่ยวข้องในอาชีพการงาน การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่
ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะ ด้วยเหตุนี้ทีมเวิร์ค และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการประกันการได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก tesa มองไปไกลเกินกว่าความสนใจของเรา และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านทางโปรแกรมพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อให้พนักงานของเราพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวได้เต็มที่และค้นพบความสามารถพิเศษใหม่ของตน เราเสนอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในบริบทของนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรา โปรแกรมและเครื่องมือของเราจะช่วยสนับสนุนคุณไปตลอดเส้นทางงานอาชีพของคุณ และช่วยเหลือคุณในการเข้ารับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในทางกลับกัน เราคาดหวังที่จะได้เห็นแรงบันดาลใจ พันธกรณี และความคิดริเริ่ม การตระหนักถึงคุณภาพและการบริการ รวมทั้งแรงผลักดันที่จะมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นและแนวความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของบริษัท

หลักการ

หลักการของ tesa ขยายกว้างออกไปถึงการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีด้วย เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างยั่งยืน และลงทุนในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
นอกจากนั้นแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2006 เป็นต้นมา เรายังเป็นภาคีอย่างเป็นทางการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) – อีกก้าวหนึ่งที่ช่วยให้เราธำรงประเพณีอันยาวนานของบริษัทของเราที่สนับสนุนหลักการและค่านิยมสากลด้วยมีส่วนร่วมในโครงการสังคมหลายโครงการ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอาชีพของคุณ ที่ tesa