โรงงาน tesa ที่เมืองฮัมบูร์ก

ผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม

โรงงาน tesa ที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

โรงงาน tesa ที่เมืองฮัมบูร์ก

โรงงาน tesa ที่เมืองฮัมบูร์ก

tesa Werk Hamburg GmbH (tWHH) เป็นบริษัทอิสระไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท tesa Group พนักงานจำนวนกว่า 500 คนปฏิบัติงานเพื่อผลิตเทปกาวแบบหน้าเดียวและแบบสองหน้าในเมืองฮัมบูร์ก ในโรงงานผลิตที่ก้าวล้ำทันสมัยมากที่สุดในโลก โรงงานผลิตแห่งนี้ผลิตเทปกาวที่ปลอดจากการใช้ตัวทำละลาย โดยใช้กระบวนการที่บริษัท tesa พัฒนาขึ้นและได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

ส่วนใหญ่แล้ว สินค้าเจาะจงจากบริษัท tWHH นำไปแปรรูปเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่:

  • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์
  • อุตสาหกรรมการจัดหาวัสดุก่อสร้าง
  • อุตสาหกรรมยาและระบบบริการสุขภาพ


โซลูชันเทปกาวของ tesa ผสานรวมเข้ากับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์หรือสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ หรือในการพิมพ์ออฟเซ็ตและระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีก็ตาม

tWHH ให้บริการลูกค้าทั่วโลกโดยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป เอเชีย และอเมริกา

โรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 และ ISO 9001

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ความสำคัญของการตลาด การวิจัย และการผลิตมีเพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก สถานที่ผลิตแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่เมืองฮัมบูร์กได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจได้ถึงวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาสั้น โรงงานในเมือง Hamburg-Hausbruch ได้สร้างขึ้นในปี 1971 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โรงงานแห่งนี้ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมีสายการผลิตแบบปลอดการใช้ตัวทำละลาย รวมทั้งมีหน่วยการทำงานในห้องปลอดเชื้อของโรงงาน จึงทำให้โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในโลก ในปี 2015 โรงงานสำหรับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแห่งใหม่ได้เปิดทำการ ซึ่งทำให้บริษัท tesa มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการผลิตกาวที่ทันสมัย นอกจากนี้ ห้องโถงการผลิตแห่งใหม่และโกดังเก็บสินค้าอันตรายแห่งใหม่ได้สร้างขึ้น พร้อมทั้งโรงไฟฟ้าร่วมที่ทันสมัยซึ่งนอกเหนือจากการให้พลังงานไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าร่วมแห่งนี้ยังให้ทั้งความอบอุ่นเพื่อการสร้างความร้อน และให้ความเย็นเพื่อการปรับอากาศอีกด้วย

การฝึกอบรมวิชาชีพ

ที่ tesa เราใช้บุคลากรคนเก่งวัยหนุ่มสาวของเราเอง เรามีหลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคทั้งหมดห้าหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกงานที่ฉลาดและทุ่มเท พร้อมด้วยโอกาสความเป็นไปได้สูงสุดในการประกอบอาชีพอย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในตำแหน่งวิศวกรช่างกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรเครื่องกลอุตสาหกรรม นักเทคนิคเคมี หรือผู้ควบคุมเครื่องจักร