"เราสร้างสรรค์โซลูชันเทปกาวที่ช่วยให้การทำงาน ผลิตภัณฑ์ และการใช้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น"

พันธกิจของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

Our Commitment to Sustainability
เพิ่มเติม
ความยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของเราเพื่อความยั่งยืน

เพิ่มเติม
tesafilm in 1936
เพิ่มเติม
ประวัติความเป็นมาของเรา

เรื่องราวความสำเร็จของ tesa เริ่มต้นที่ความล้มเหลวในการพัฒนาผ้าพันแผลแบบมีกาวชนิดหนึ่ง

เพิ่มเติม
Two people meeting in an office
เพิ่มเติม
เส้นทางอาชีพ

เรามีตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่หลากหลาย

เพิ่มเติม
tesa Building - Always close to you
เพิ่มเติม
เคียงข้างคุณเสมอ

สำนักงานใหญ่ สำนักงาน โรงงานผลิตเทปกาว และบริษัทสาขาของเรา

เพิ่มเติม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

Working in Product and Technology Development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

โลกแห่งเทคโนโลยีการยึดติดที่น่าสนใจ

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการยึดติดใช่หรือไม่? เพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารระดับสากล

Board tesa

Dr. Jörg Diesfeld

Chief Financial Officer

Dr. Norman Goldberg

Chief Executive Officer

Angela Cackovich

Direct Industries

Dr. Andreas Mack

Consumer

Dr. Jörg Diesfeld

Chief Financial Officer

เพิ่มเติม

Dr. Norman Goldberg

Chief Executive Officer

เพิ่มเติม

Angela Cackovich

Direct Industries

เพิ่มเติม

Dr. Andreas Mack

Consumer

เพิ่มเติม

Dr. Jörg Diesfeld

Chief Financial Officer

Dr. Norman Goldberg

Chief Executive Officer

Angela Cackovich

Direct Industries

Dr. Andreas Mack

Consumer

พูดคุยกับบุคลากรของเรา

กลายเป็นคนเก่งรอบด้านเหมือน Linda Schleining
กลายเป็นคนเก่งรอบด้านในต่างประเทศ

เป็นเวลาห้าปีที่ Linda ได้เดินตามเส้นทางอาชีพที่ "แปลกใหม่" ร่วมกับ tesa ด้วยความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ