"เราสร้างสรรค์โซลูชันเทปกาวที่ช่วยให้การทำงาน ผลิตภัณฑ์ และการใช้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น"

พันธกิจของเรา

ข้อเท็จจริงและข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ tesa

7,000+
รายการของผลิตภัณฑ์ที่มีกาวในตัวและโซลูชันระบบต่าง ๆ
~100
รายการของนวัตกรรมที่คิดค้นในแต่ละปี
~5,000
คนสำหรับพนักงานที่ประจำอยู่ทั่วโลก
100+
ประเทศที่ tesa ให้บริการ
125+
ปีที่เราสั่งสมประสบการณ์
14
จำนวนโรงงานผลิตของเราในทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

Our Commitment to Sustainability
เพิ่มเติม
ความยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของเราเพื่อความยั่งยืน

เพิ่มเติม
tesafilm in 1936
เพิ่มเติม
ประวัติความเป็นมาของเรา

เรื่องราวความสำเร็จของ tesa เริ่มต้นที่ความล้มเหลวในการพัฒนาผ้าพันแผลแบบมีกาวชนิดหนึ่ง

เพิ่มเติม
Two people meeting in an office
เพิ่มเติม
เส้นทางอาชีพ

เรามีตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่หลากหลาย

เพิ่มเติม
tesa Building - Always close to you
เพิ่มเติม
เคียงข้างคุณเสมอ

สำนักงานใหญ่ สำนักงาน โรงงานผลิตเทปกาว และบริษัทสาขาของเรา

เพิ่มเติม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

Working in Product and Technology Development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

โลกแห่งเทคโนโลยีการยึดติดที่น่าสนใจ

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการยึดติดใช่หรือไม่? เพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารระดับสากล

tesa Board

Dr. Jörg Diesfeld

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Angela Cackovich

อุตสาหกรรมโดยตรง

Dr. Norman Goldberg

ประธานกรรมการบริหาร

โอลิเวอร์ เฮิฟส์ (Oliver Höfs)

ตลาดเชิงพาณิชย์

Dr. Jörg Diesfeld

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

"tesa เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์เทปกาว เราจะขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจต่อไปควบคู่กับความมีประสิทธิภาพ"

เพิ่มเติม

Angela Cackovich

อุตสาหกรรมโดยตรง

"เราพิจารณาลูกค้าเสมือนเป็นคู่ค้าของเรา ผู้ที่เราร่วมงานด้วยในด้านนวัตกรรมเพื่อให้เราก้าวล้ำนำหน้าเสมอ"

เพิ่มเติม

Dr. Norman Goldberg

ประธานกรรมการบริหาร

"tesa ประสบความสำเร็จเนื่องจากเรามีความใฝ่รู้ เราเป็นนักคิดค้น ผู้บุกเบิก ผู้สร้างสรรค์ และผู้ปฏิบัติ ทีมงานที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง"

เพิ่มเติม

โอลิเวอร์ เฮิฟส์ (Oliver Höfs)

ตลาดเชิงพาณิชย์

"ผลิตภัณฑ์กว่า 7,000 รายการของเราเชื่อมโลกทั้งใบไว้ด้วยกัน ทั้งในบ้าน รถยนต์ ยานยนต์ หรืออาคาร – tesa แฝงอยู่ในแนวคิดต่าง ๆ มากเกินกว่าที่คุณจะสังเกตเห็น"

เพิ่มเติม

Dr. Jörg Diesfeld

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

"tesa เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์เทปกาว เราจะขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจต่อไปควบคู่กับความมีประสิทธิภาพ"

Angela Cackovich

อุตสาหกรรมโดยตรง

"เราพิจารณาลูกค้าเสมือนเป็นคู่ค้าของเรา ผู้ที่เราร่วมงานด้วยในด้านนวัตกรรมเพื่อให้เราก้าวล้ำนำหน้าเสมอ"

Dr. Norman Goldberg

ประธานกรรมการบริหาร

"tesa ประสบความสำเร็จเนื่องจากเรามีความใฝ่รู้ เราเป็นนักคิดค้น ผู้บุกเบิก ผู้สร้างสรรค์ และผู้ปฏิบัติ ทีมงานที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง"

โอลิเวอร์ เฮิฟส์ (Oliver Höfs)

ตลาดเชิงพาณิชย์

"ผลิตภัณฑ์กว่า 7,000 รายการของเราเชื่อมโลกทั้งใบไว้ด้วยกัน ทั้งในบ้าน รถยนต์ ยานยนต์ หรืออาคาร – tesa แฝงอยู่ในแนวคิดต่าง ๆ มากเกินกว่าที่คุณจะสังเกตเห็น"

พูดคุยกับบุคลากรของเรา

กลายเป็นคนเก่งรอบด้านเหมือน Linda Schleining
กลายเป็นคนเก่งรอบด้านในต่างประเทศ

เป็นเวลาห้าปีที่ Linda ได้เดินตามเส้นทางอาชีพที่ "แปลกใหม่" ร่วมกับ tesa ด้วยความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ